Bagsiden ved en lav udlånsrente

De fleste moderne og frie økonomier verden over er udstyret med en Centralbank, der blandt andet trykker penge, udsteder renter og styrer valutakurser. Det Europæiske fællesskab har ligeledes en sådan bank, den Europæiske Centralbank, som har den overordnede indflydelse i forhold til en lang række økonomiske politiker hos medlemslandene. Denne økonomiske diskussion vil dog ikke rette sig specifikt mod netop den Europæiske Centralbank, men i stedet have mere eller mindre generel karakter.

En af Centralbankens fornemste opgaver er, at bestemme rente og dermed også samfundets samlede pengemængde. Udlånsrenten defineres ved at være den rente som landets øvrige banker låner til, når de skal låne penge af centralbanken, og det er faktisk ikke sjældent aktuelt. Dermed får centralbankens udlånsrente også en væsentlig indflydelse på den rente som den almindelige forbruger låner til, når de henvender sig nede i banken. Det følges på mange måder ad.

Der er nok mange der vil tænke, at så skal den der udlånsrente da bare være så lav som muligt, fordi så kan vi låne flere penge. Det er i sig selv en normal tanke at få og mange politikere deler den som end også. Fordi når man kan låne penge lettere, så kan man også investere og købe mere, både virksomheder og private. Det sætter gang i væksten og økonomien kan blive sund og stærk.

7660202440_9789cf1bc5Der kan imidlertid argumenteres for at dette er en fejltagelse. Det der sker, når man låner penge, og når det er let at låne penge, er at det bliver mindre attraktivt at spare op. Det er ikke nødvendigt og incitamentet til i stedet at spekulere og lave usikre investeringer stiger.

Det der imidlertid kommer til at ske er, at økonomien boostes kunstigt. Man bygger en økonomi op, der kun er sund fordi pengene er lånt. Det er således ikke “rigtige” penge. Det er centralbanken der har trykt nogle flere. Det risikere at overophede økonomien. Man tro den er sund fordi det ligner opsparingsraten må være høj grundet alle de lånte penge. Men dette er ikke just tilfældet.

Det vil på et tidspunkt gå op for centralbanken der vil føle sig nødsaget til at hæve renten og det vil først skabe usikkerhed og pludselig er investeringer ikke det samme værd og lånene kan ikke tilbagebetales. Det er sådan der starter finanskriser og det er også sådan den nuværende startede.

Opsparing er essentielt

Det helt essentielle i denne diskussion må være værdien af opsparing. Vel at mærke den reelle værdi af opsparing, fordi det kan være svært at gennemskue den reelle værdi, når en stor del af økonomien er opbygget gennem lån. På den måde bliver opsparingsraten imaginær.

Det handler om at centralbanken og politikkerne skaber et incitament for at spare op. Det er lige nøjagtigt det modsatte af at sænke renten. Man kan faktisk tale om at det at sænke renten kan være ganske udmærket på kort sigt, det er faktisk lidt ligesom at tisse i bukserne for at få varmen.

Det sker med garanti at man får varmen, men hvor optimalt og effektivt er det egentlig til at håndtere krisen på lang sigt? Det virker nok næppe optimalt og er ikke den bedste løsning man lige kan finde på. Det samme gør sig faktisk gældende, når man taler om udlånsrenten. Alligevel bliver de fleste politikere ved med at ty til dette instrument, når man snakker om finanskrise. Dette skal nok ses i lyset af, at det er svært bare at se til mens krisen raser og det er næppe sådan man bliver genvalgt som politiker. Det er desværre oftest det vigtigste for rigtig mange folkevalgte og den langsigtede plan er sjældent ideel at tænke på, når man tænker på næste valg. Det må være nogle af de andres ansvar til den tid. Det er det letteste og hurtigste. Ligesom det er det letteste og hurtigste at tisse i bukserne, når man fryser. Alligevel er der heldigvis ikke så mange der vælger den løsning. Af ganske åbenlyse årsager. Lige så åbenlyst burde det være at det er risikabelt at sænke udlånsrenten.

Renten bør følge markedet således at den altid ligger på et stabilt niveau. Man bør ikke frygte for at forbruget falder markant, da der altid vil være et konstant behov for visse varer og forbruget vil derfor følge markedet og priserne ikke stige unaturligt, da man ikke kan tale om inflation, hvis ikke pengemængden udvides. Der skal alt andet lige flere penge i omløb før det samlede prisniveau kan stige. Hvis der bruges flere penge et sted må der alt andet lige bruges færre et andet sted, hvis det samtidig forudsættes at pengemængden er konstant.

Efterlad et svar

  • (bliver ikke offentliggjort)

XHTML: Du kan anvende disse tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>