Låna 5.000

Lån av mindre slag är en möjlighet för alla som ibland upplever att de pengar som man tjänar inte alltid räcker helt till med alla de utgifter man har och alla de saker som man gärna kan tänka sig att ha. Om det ibland är så att det kniper med ekonomin bör du överväga att ta ett lån av ett mindre slag. Det är okomplicerat och det ger inga stora konsekvenser i helhet. Det är ett lån som du snabbt betalar tillbaka igen, t.ex. direkt när du får din lön igen. Man kan föreställa sig att man tar ett lån på 5.000 kr i slutet av månaden för att pengarna håller på att ta slut. När löningen sedan landat på kontot och den ekonomiska balansen igen är återskapad kan du betala tillbaka lånet. Om du sedan finner det nödvändigt att låna pengar igen kan du göra det. På det sättet fungerar lånet som ett supplement till vardagsekonomin som sedan kan betalas tillbaka snabbt. Därför fungerar det inte som de flesta andra lån som man kan få. Normalt tecknar man ett lån för att man vill låna ett större belopp och därför har avbetalningarna spridits ut över ett flertal månader eller år. I jämförelse har ett bostadslån som utgångspunkt en löptid på 30 år och ett billån en löptid på 10 år, om det är på tal om en ny bil. Det är ofta större lån där återbetalningstiden är lång och i den perioden samlas det många räntor vilket gör att det totala belopp som man till slut har betalat är långt större än det belopp som man från början lånat. Dessa lån är en helt annan kategori än de lån som vi fokuserar på här. Lån av mindre storlek kan gå direkt till den vardagliga budgeten och vara en del av hushållet. Det kan vara en hjälp så det är pengar till hela månaden. Det kan också betyda att du kan gå ut och shoppa även i slutet av månaden eller slå till om det kommer ett erbjudanden som är för bra för att låta bli. Det ger allt som allt mer luft i budgeten att göra det man vill, spontant och utan att man ska behöva begränsa sig själv. Det är i sig själv också en fantastisk känsla och något som inte alltid är en möjlighet för att man normalt sett alltid måste överväga noga hur man ska spendera sina pengar.

Den första tiden efter man får lön

Oavsett om man får lön från ett arbete eller ens inkomst består av bidrag från staten så är inkomsten ofta efterlängtad. Men glädjen kan ofta vara kortvarig då det ofta ligger många fasta utgifter som ska betalas i början av varje månad. Dom äter snabbt upp en stor del av lönekakan och när utgifterna är betalada till hyra, mad och andra fasta utgifter är lönekakan inte längre särskilt stor. Om man i föregående månad varit tvungen att spara mycket till sist då pengarna på kontot kanske varit minimalt är nu lusten att använda pengar också större igen när det nu plötsligt kommit in nya pengar på kontot. Det är ibland ett konststycke att kunna begränsa sig. Men om man alltid ska begränsa sig blir livet över lång tid en tråkig tillvaro. Då måste man skapa sig ett större inkomstgrundlag eller undersöka om man kan spara pengar på annan front. Båda dessa alternativ kan vara svåra. Det kommer att finnas behov för att spendera pengar när man plötsligt fått pengar igen, det är helt naturligt. Men när det går många pengar på att betala fasta utgifter är det mindre pengar till en själv. Man brukar att säga att det som kommer lätt försvinner lätt. Pengar som lätt blir tillgängliga försvinner även lätt ur händerna igen. Det är också sant, men pengar man jobbat hårt för att tjäna kan också lätt försvinna. När man äntligen har pengar och inte har haft mycket att spendera på lång tid kommer ens konsumtion naturligt att öka. I det sammanhanget ligger det nära till hands att ta ett mindre lån som endast ska supplera den inkomst man har. Då finns det även pengar i slutet av månaden och det är nödvändigt om man har andra än sig själv att försörja.

Fördel med mindre lån

När man tecknar ett mindre lån kommer det ofta per automatik ha en kort löptid och om det inte har en kort löptid kommer man med fördel kunna betala in extra så att man snabbare blir skuldfri. Genom att man gör löptiden så kort som möjlig håller man nere på kostnaderna till en minimal nivå. Lån över en längre tid har mer kostnader då det kommer mer räntor på över tid. Genom att ta ett mindre lån kan man återbetala dem så snabbt som möjligt, stabilisera sin ekonomi och nästa gång man behöver pengar igen är det enkelt att göra samma nummer igen. Man kan på det viset få lite systematik i sina lån. Så skapar man en balans där man alltid har pengar i slutet av månaden där det normalt kan vara lite knapert eller om det kommer ett bra erbjudande som man ska slå till med direkt för att kunna utnyttja möjligheten. Det handlar om att man undersöker vilka lån man kan ta och hur snabbt de ska betalas tillbaka så håller kostnaderna på ett så lågt belopp som möjligt. Lån av denna storleken bör inte spränga din budget. Det är lån på en nivå där alla kan vara med. Av samma anledning är det också många som upprepade gånger tar ett lån på den nivå där man är väldigt nöjd med villkoren och man kan se att det inte förstör ens ekonomi, oavsett hur stor ens inkomst är.

Lån till större konsumtion

Lånet kan vara en hjälp till en ökad konsumtion, till att skämma bort sig själv mer och kan bidra till flera investeringar som kan prägla ens vardag i en mer positiv rikting där man ser en mer positiv tillvaro. Det är allmänt känt att man upplever mer lycka genom att köpa saker som kan göra ens vardag enklare. Det kommer hela tiden uppfinningar som gör ens vardag enklare och det sker i en sådan takt att de äldre generationerna inte kan följa med i den teknologiska utveckling som hela tiden är igång och som gör att processer i ens vardag blir enklare och kan klaras mer automatiskt än tillfället har varit tidigare. Genom att kunna investera i den nyaste teknologin blir fler saker möjliga och det kan göra ens vardag bättre. Ett exempel på detta kan t.ex. vara att folk blivit mer medvetna om att man ska leva sunt och motionera och känner till alla positiva effekter det ger – man blir mer sund, får mer överskott i vardagen och minskar risken för allvarliga sjukdomar. Motivationen att motionera faller dock ofta med tiden såvida man inte är riktigt bra på att sätta upp målsättningar för sig själv. Men motivationen är också större om man har de rätta redskapen för att kunna prestera bäst möjligt. Det är roligast att löpträna med en pulsklocka på armen. Den bästa pulsklockan just nu är en av produkterna från Garmin med inbyggd GPS som mäter från hur långt man löpt till hur snabbt och jämför med sig själv på motsvarande och samma tur. Den kan också hjälpa dig hem om man löpt en tur utan att veta den kortaste vägen hem. Det är en klocka som kan så många saker att man nästan känner att den springer rundan för en själv. Men genom att investera i den nyaste teknologin kommer processer hela tiden att bli enklare och det kommer att bli lättare att t.ex. springa en runda och därmed upplever man ett större välbefinnande och lycka i vardagen. Så man kan helt klart säga att en större konsumtion i vardagen kan göra en mer lycklig.

Mindre lån har ingen betydelse för din ekonomi på lång sikt

De små lån har på en längre sikt ingen betydning för din ekonomi. De spelar endast en roll i ganska få tillfällen där man som låntagare tecknar ett lån men inte är kapabel att betala tillbaka lånet och det gör naturligtvis att kreditorn blir missnöjd ju längre tid det går. Men såvida man sköter sin återbetalning blir lånet snabbt blott ett minne och så har det ingen betydning för din ekonomi i framtiden. Om man är säker på att om man tecknar lånet också kan återbetala det inom det bestämda tidsintervallet är det inget problem att låna, och om man sedan också sköter avbetalningen som avtalat är det i framtiden heller inga problem att få låna pengar igen hos samma långivare. Om man lever upp till den tillit man har fått är man bra ställd. Men man är även bra ställd i förhållande till sin egen ekonomi fortsättningsvis. Lånet är snabbt ute ur världen igen och om man senare finner det nödvändigt att låna igen kan man göra det. Om du lånar 5.000 kr kan du gå och handla även i slutet av månaden och sedan efterföljande betala tillbaka lånet. Det ger dig möjligheten att t.ex. utnyttja de erbjudanden som ofta kommer i slutet av månaden och det ger dig möjligheten att alltid använda pengar, oavsett vilken dag på månaden det är.

Det går inte längre att kommentera.